Amerikanski vrtovi

        perivoj kamelija i ruža

O parku

Amerikanskim vrtovima nazivali su domaći stanov­nici botanički vrt Mihalyja Pala Kuczora, madžarskog trgovca koji se obogatio trgovinom paprikom u Americi. Vrt je podignut 20-ih godina prošloga stoljeća u čast njegove supruge Hilde von Hortenau i djelovao je do početka 40-ih godina. Od 60-ih godina do 2003. u njemu je bio rasadnik poduzeća Parkovi.

Potkraj 20. stoljeća bio je napušten i zapušten, a početkom 21. stoljeća počelo se prikupljati građu i planirati obnovu koja je uslijedila nakon 2010. godine te je perivoj otvoren za javnost u proljeće 2019. godine. Kao kulturno dobro zaštićen je 2016. godine.

Perivoj je površine 8426 m2, geometrijske kompozicije, formalnog oblikovanja na terasama koje prate strminu terena i omogućuju prekrasni i jedinstveni pogled na Kvarner. Zanimljivosti perivoja pridonose perivojno-arhitektonske građevine – monumentalno stubište, nekadašnji staklenik za sukulente u kojemu će se urediti ugostiteljski sadržaj, tzv. Šišina mirina, sjenice, terase i kolonada stupova na najvišoj terasi.

U botaničkom pogledu najznačajniji su drvored čempresa na vrhu perivoja – svojevrsna kruna perivoja, drvored visećih dudova u donjem dijelu perivoja, novoosnovana zbirka kamelija, zbirka agruma i zbirka ruža. U završnoj fazi obnove u središnjem će se dijelu perivoja uredit poli­va­lentni prostor za organizaciju kulturnih i ostalih posebnih događanja.

Zašto perivoj kamelija i ruža?

Prilikom obnove perivoja posebna je pozornost poklonjena osnutku zbirke kamelija koje su simbol Opatije te obnovi zbirke ruža koja je tu postojala u prvome razdoblju povijesnog razvoja perivoja.