Park SV. JAKOVA

        perivoj mladenaca

O parku

Perivoj je osnovan 1886. godine ispred hotela Stephanie (danas hotel Imperial) u sklopu jedinstvenog perivojnog rješenja oko građevina Društva južnih željeznica s prepoznatljivim historicističkim stilskim obilježjima (polja obrubljena šišanim šimširom i fontana).

Početkom 20. stoljeća bio je sastavni dio jedinstvenog lječilišnog perivoja. U razdoblju talijanske vlasti (1920. – 1943.) kao zasebni perivoj preimenovan je u Parco della redenzione.

Sredinom 20. stoljeća u cijelosti je preoblikovan u slobodnom pejzažnom stilu.

 Nakon Drugoga svjetskog rata dugi niz godina smatran je dijelom jedinstvenog perivoja 1. maj, zajedno s perivojem Angiolina. Godine 1996. opet je postao zasebni perivoj pod nazivom Park sv. Jakova. Od 2010. godine zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture.

Perivoj sv. Jakova sastoji se od dva dijela odvojena putom, na različitim visinama – sjeverni je dio povišen za nekoliko stuba u odnosu na južni. U gornjem je dijelu neobarokna fontana iz 1889. godine, čiji je autor kipar Hans Rathausky. Skulpturna grupa prezentira božanstva Heliosa (u grčkoj mitologiji boga Sunca) i Selenu (božicu Mjeseca), kao alegoriju dana i noći.

U donjem je dijelu perivoja 2006. goidne postavljena druga skulpturalna grupa – Mjesečeve mijene, suvremenog hrvatskog kipara Ljuba de Karine. Dominantna građevina uz donji dio perivoja je Umjetnički paviljon Juraj Šporer, historicistička zgrada sagrađena 1900. godine kao slastičarnica. Dograđena je 1908. godine, kada je izvedena i velika terasa prema obalnom šetalištu. Nakon 1960. godine do danas, izložbeni je prostor. U perivoju ukupne površine 4709m² zastupljeno je više od 40 biljnih vrsta, a na središnjem su travnatim poljima i površine u kojima se mijenja sezonsko cvijeće.

Zašto perivoj mladenaca?

S obzirom na to da je perivoj mjesto u koje iz crkve sv. Jakova u novi život izlaze i na njemu se fotografiraju upravo vjenčani parovi, prikladno je nazvati ga i perivojem mladenaca čiju neraskidivu ljubav, u slici zagrljaja nerzadvojnih dana i noći simbolizira skulptura Hansa Rathauskyja.