Perivoj Bulgaria

        dječji perivoj

O parku

Današnji perivoj površine 2674 m2 samo je dio nekadašnjega prostranog kompleksa kojim je bila okružena susjedna vila, nazvana Bulgaria, jer je jedna od njezinih vlasnica pripa­dala bugarskome plemstvu. Perivoj Bulgaria među najstarijim je perivojnim površi­na­ma Opatije uređe­nim potkraj 19. stoljeća u histori­cističkome stilskom izrazu.

Perivoj je uz vilu bio uređen na za to vrijeme znakovit način: niskim parterom kružnog oblika ome­đenim živicom šišanog šimšira bio je nagla­šen prostor ispred vile, a ostali je dio bio riješen stazama koje su se provlačile između polja zasađenih stablima i grmljem. Gubitkom veze s vilom, oko koje je kasnije uređen zasebni vrt, iščeznula je i izvorna koncepcija te stilsko obi­lježje perivoja pa njegov današnji izgled nema izražena stilska obilježja. Između 16 zabilježenih biljnih vrsta, ističu se dva vrlo velika primjerka obalne sekvoje. Ostale su biljne vrste kakve rastu i u drugim opatijskim perivojima – čempresi, cedrovi, velecvjetna magnolija, bambusi, tobiro­vac i lovor-višnja.

Zašto dječji perivoj?

S obzirom da perivoj Bulgaria nije imao nekih osobitosti, osim dviju gigantskih sekvoja koje su simbol rasta, svojstvenog upravo dječjoj dobi, dodani su mu sadržaji namijenjeni igri djece te natpisi prilagođeni dječjem uzrastu radi upoznavanja s biljnim vrstama.