Mediji i novosti

 

Park Angiolina – perivoj ljubavi i glazbe

Park Angiolina – perivoj ljubavi i glazbe

Kako smo u prošlome izdanju Liburnijskoga lista, predstavljajući Projekt OPATIJA PARK 2020, najavili, tijekom sljedećih deset mjeseci pobliže ćemo predstaviti svaki pojedini biser u niski perivoja nazvanoj Opatijska kolajnica. Za svaki ćemo perivoj iznijeti podatke o...

Deset perivoja – biseri grada

Deset perivoja – biseri grada

U lipnju 2018. godine, člankom Čarobna opatijska kolajnica u Liburnijskome listu  smo informirali čitatelje o stručnome skupu održanom u vili Angiolini na temu obnove i revitalizacije opatijskih gradskih perivoja, kao dijelu dvodnevnog obilježavanja teme Europa vrtova...