Park Margarita

        romantični botanički vrt

O parku

Park Margarita osnovan je početkom 20. sto­ljeća kada se Opatija nalazila u sastavu Austro-Ugarske Monarhije i nazivao se Kaiser Franz Joseph I. Anlage. Za vrijeme talijanske vlasti preimenovan je u Parco Regina Margherita, po supruzi talijanskog kralja Vittoria Emanuelea III.

Nakon Drugoga svjetskog rata nosio je ime narodnog heroja Ive

Lole Ribara, a od 1996. godine preimenovan je u Park Margarita. Od 1968. godine zaštićeni je spomenik parkovne arhitekture pa njime danas, prema Zakonu o zaštiti prirode, upravlja županijska Javna ustanova za zaštitu zaštićenih dijelova prirode Priroda iz Rijeke. Zanimljivo je da su još od prvog desetljeća 20. stoljeća njime bile zacrtane pješačke ture koje su se koristile u zdravstvene svrhe.

U osnovi perivoja, površine 14 600 m2, jest prirodna šuma lovora i hrasta medunca u kojoj su zasađene brojne ostale vrste znakovite za opatijske perivoje. Posebno treba istaknuti hrast crniku, te razne vrste borova, cedrova, čempresa, palmi i magnolija. U podrastu prevladavaju grmovi lovora, tobirovca, lemprike, lovor-višnje i veprine. Javna ustanova Priroda posljednjih se godina, radi očuvanja i prezen­tacije lokalne flore, trudi zasaditi u perivoju više primjeraka endemične vrste istarskog zvončića. Prema stilskim obilježjima perivoj Margarita pripada perivojima pejzažne kompozicije s romantičarskim obilježjima za koje je znakovita dominacija biljnog elementa, a arhitektonski elementi su u ideji i zastupljenosti sekundarni. Takvo je odmorište s klupama Adelheid-Ruhe ili Markusowsky sitz. Povijesni dio perivoja u osnovi je do danas sačuvao stilska obilježja. Zapadno od povijesnoga dijela perivoja uređen je 70-ih i 80-ih godina prošloga stoljeća novi dio koji pripada tzv. slobodno oblikovanim perivojnim površinama bez stilskih obilježja.

Zašto romantični botanički vrt?

Park Margarita je jedini opatijski perivoj pejzažne kompozicije s romantičarskim obilježjima, a zaštićen je zbog bogatstva biljnih vrsta koje se odnedavno obogaćuje endemičnom liburnijskom florom. Zato mu i najbolje odgovara lajtmotiv – romantični botanički vrt.