Park sv. Jakova – perivoj mladenaca

Park sv. Jakova – perivoj mladenaca

Park sv. Jakova je, uz Park Angiolina koji smo predstavili u prošlome broju Liburnijskoga lista, najpoznatiji opatijski perivoj. Tijekom svoga povijesnog razvoja u više je navrata zajedno s njime smatran jedinstvenom cjelinom – krajem 19. i početkom 20. stoljeća...
Park Angiolina – perivoj ljubavi i glazbe

Park Angiolina – perivoj ljubavi i glazbe

Kako smo u prošlome izdanju Liburnijskoga lista, predstavljajući Projekt OPATIJA PARK 2020, najavili, tijekom sljedećih deset mjeseci pobliže ćemo predstaviti svaki pojedini biser u niski perivoja nazvanoj Opatijska kolajnica. Za svaki ćemo perivoj iznijeti podatke o...
Deset perivoja – biseri grada

Deset perivoja – biseri grada

U lipnju 2018. godine, člankom Čarobna opatijska kolajnica u Liburnijskome listu  smo informirali čitatelje o stručnome skupu održanom u vili Angiolini na temu obnove i revitalizacije opatijskih gradskih perivoja, kao dijelu dvodnevnog obilježavanja teme Europa vrtova...